Sena logo

SENA PERFORMERS EUROPEAN GUITAR AWARDS

UI Separator
UI Separator

ANBI – Stichting European Electric Guitar Awards

Stichting European Electric Guitar Awards (EEGA) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder kunt u de hoofdlijnen van het meest recente beleidsplan, het beloningsbeleid en het activiteitenverslag terugvinden, alsmede de jaarrekening over het laatst afgesloten jaar terugvinden. U kunt dit ook terugvinden in het “Standaarformulier publicatieplicht”, zoals de Belastingdienst dat voorschrijft.

Beleidsplan

De stichting stimuleert het beoefenen en het verder ontwikkelen van de (elektrische) gitaar en het delen van kennis over dit instrument, de belangrijkste spelers en de gebruikte technieken.

De stichting organiseert educatieve projecten en evenementen om beoefenaars en (jonge) belangstellenden te inspireren om de output van dit belangrijke instrument voor de moderne muziek verder door te ontwikkelen. Verder organiseert de stichting jaarlijks een award show om een bekende internationaal invloedrijke gitarist een oeuvreprijs te overhandigen en om de muziek van de winnaar te eren. Het uitreiken van de award en de evenementen hierom heen zijn verbonden aan de winnaar en zijn of haar muziek. De projecten en de award show brengen belangrijke gitaristen uit Nederland en België in wisselende samenstellingen bij elkaar om de gemeenschap van belangrijke spelers in Nederland te ondersteunen en verder uit te bouwen. Door middel van workshops, miniconcerten en video lessen delen zij hun kennis met een publiek van belangstellenden.

De stichting heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang met haar activiteiten.

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting European Electric Guitar Awards, tevens zijnde beleidsbepalers, voert haar functie uit op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor geen salaris of andere honorering. De bestuursleden kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding die is gemaximeerd op het van tijd tot tijd door de belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding ex artikel 2 lid 6 van de Wet op de Loonbelasting 1964 (in 2022: EUR 180,– per maand en EUR 1.800,– per kalenderjaar) en wordt gebaseerd op de (omvang van) de door de bestuursleden verrichte werkzaamheden. Voorts ontvangen de bestuursleden, waar de financiën van de stichting dit toelaten, een reiskostenvergoeding die tevens is gebaseerd op fiscale maxima en voor zover daarmee de voornoemde vrijwilligersvergoeding niet wordt overschreden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In de kalenderjaren 2020 en 2021 zijn de activiteiten door de Covid19-pandemie beperkt geweest. Waar in 2019 nog een mooi aantal educatieve projecten en evenementen waren geweest (de “Guitar Week”) en een award show (de “Guitar Night”) waarbij de award aan de wereldberoemde Amerikaanse gitarist John Petrucci werd uitgereikt, is besloten om in 2020 en 2021 geen projecten en evenementen te organiseren waarbij veel mensen bij elkaar zouden komen. Dit omdat dit uiteraard niet kon tijdens de pandemie. Op zondag 13 december 2020 is wel postuum de Sena Performers European Guitar Award 2020 is postuum is uitgereikt aan de gitaarlegende Jimi Hendrix. De award show is op video vastgelegd en de award is aan zijn zus uitgereikt, waarbij geen publiek aanwezig was. In het jaar 2022 zijn de Guitar Week en de Guitar Night weer zoals voorheen georganiseerd. Hiervan zal later verslag worden gedaan, maar informatie hierover is al te vinden op deze website.

Downloads